ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

10/07/2015

Regering wil start-ups fiscaal steunen

Startende ondernemingen vinden moeilijk financiële middelen. Ze kunnen meestal niet voldoende waarborgen voorleggen waardoor de banken niet happig zijn om leningen toe te kennen. Om de start-ups financieel aan te moedigen plant de regering 2 fiscale steunmaatregelen en een maatregel die hun loonkost moet verlagen. Startende ondernemingen zijn micro-ondernemingen en KMO’s die jonger zijn dan 4 jaar (vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen).

1) Tax Shelter

Personen die in ruil voor aandelen investeren in startende ondernemingen zullen een vermindering in de personenbelasting krijgen. De vennootschap moet na 31 december 2012 zijn opgericht en de belastingvermindering bedraagt 30% op een investering in een kmo en 45% op een investering in een micro-onderneming. De vermindering geldt enkel voor inbrengen in geld, niet in natura. De start-up mag het ingebrachte kapitaal naar eigen goeddunken gebruiken maar niet voor het uitkeren van dividenden, het aankopen van aandelen of het verstrekken van leningen. De belastingvermindering is bovendien pas definitief als de aandelen gedurende 4 jaar worden aangehouden. Een investeerder kan gebruik maken van dit voordeel voor investeringen tot maximaal 100.000 euro per jaar (al dan niet in dezelfde onderneming). Een investeerder mag via deze regeling maximaal 30% van het kapitaal van een start-up verwerven en de start-up mag over de jaren heen maximaal 250.000 euro ophalen. Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers krijgen de belastingvermindering als ze in de start-up investeren. Investeringen door de bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de start-up komen niet in aanmerking voor het voordeel, men gaat er van uit dat zij geen extra stimulans nodig hebben om in hun vennootschap te investeren.
De maatregel zal gelden voor investeringen vanaf 1 juli 2015, de belastingvermindering zal dus toegekend worden in aanslagjaar 2016.

2) Crowdfunding

Crowdfunding is een mechanisme om bij het publiek geld op te halen zonder een beroep te doen op de banken. De belegger die geld leent aan een start-up via een crowdfundingplatform krijgt een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten voor de eerste leningsschijf van 15.000 euro.
De leningen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden om de vrijstelling te verkrijgen:
- de lening moet een minimale looptijd van 4 jaar hebben;
- de lening moet uitgegeven worden door een start-up (bedrijf dat jonger is dan 4 jaar);
- de lening mag niet worden afgesloten met het oog op de herfinanciering van een andere
lening.
De maatregel zal eveneens gelden vanaf 1 juli 2015.

3) Loonkostvermindering

De loonkost voor start-ups wordt eveneens verminderd doordat een gedeelte (10% of 20%) van de
verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet moet worden overgemaakt aan de schatkist.

De vrijstelling van 20% van de bedrijfsvoorheffing geldt voor micro-ondernemingen die jonger zijn dan 4 jaar. KMO’s die jonger zijn dan 4 jaar genieten van 10% vrijstelling. De maatregel zal gelden voor de lonen die vanaf 1 juli 2015 worden uitbetaald. De maatregel geldt niet op de vóór deze datum betaalde bezoldigingen.