ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

11/09/2015

Liquidatiereserve uitgebreid naar aanslagjaren 2013 en 2014

Met ingang van 1 oktober 2014 werd de roerende voorheffing op liquidatiebonussen verhoogd van 10% tot 25%.

Dit zorgde voor massaal protest. Daarom besliste de regering in december 2014 dat KMO’s hun winst na belasting van het boekjaar als liquidatiereserve mogen bestemmen indien zij daarop onmiddellijk een heffing van 10% betalen. Bij de latere ontbinding van de vennootschap moet er dan op de uitkering van die liquidatiereserve geen belasting meer worden betaald.

De maatregel gold oorspronkelijk maar vanaf aanslagjaar 2015 (boekjaar 2014). De programmawet van 10 augustus 2015 breidt die regeling nu uit naar de aanslagjaren 2013 en 2014 (boekjaren 2012 en 2013). Voor deze twee jaren kunnen KMO’s nu ook een ‘bijzondere liquidatiereserve’ aanleggen waarop zij slechts 10% belasting betalen. Bij ontbinding van de vennootschap mag die bijzondere liquidatiereserve dan eveneens belastingvrij worden uitgekeerd. De 10% belasting moet ten laatste betaald worden op 30 november 2015 voor de liquidatiereserve van het aanslagjaar 2013 (boekjaar 2012) en op 30 november 2016 voor de liquidatiereserve van het aanslagjaar 2014 (boekjaar 2013).

Keert men de liquidatiereserves toch uit voor de ontbinding van de vennootschap dan betaalt men alsnog een roerende voorheffing van 15% bij uitkering binnen 5 jaar na reservering en van 5% als ten minste 5 jaar verstreken zijn.

Het loont echt wel de moeite om de liquidatiereserve aan te leggen en de 10% belasting nu reeds te betalen. Een voorbeeld: Maakt uw vennootschap vandaag gebruik van de maatregel door een liquidatiereserve aan te leggen van 10.000 euro dan betaalt ze daarop onmiddellijk een belasting van 1.000 euro (10%). Als uw vennootschap daarentegen geen gebruik maakt van de maatregel en het uitgespaarde belastingbedrag van 1.000 euro belegt tegen een samengestelde interest van bv. 4%, dan levert die 1.000 euro na 20 jaar 2.191 euro op. Maar als u na die 20 jaar uw vennootschap liquideert moet u op het uitgekeerde bedrag van 10.000  euro een roerende voorheffing van 25% of 2.500 euro betalen! De roerende voorheffing van 2.500 euro die u bij liquidatie betaalt, is dus heel wat hoger dan de 2.191 euro die u overhoudt door de oorspronkelijk uitgespaarde belasting te beleggen!