ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

05/02/2016

Aftrek managementvergoedingen: nieuwe cassatierechtspraak

Het Hof van Cassatie heeft op 15 oktober 2015 nogmaals een arrest geveld over de aftrekbaarheid van managementvergoedingen.
Volgens het Hof is het niet voldoende dat men een schriftelijke managementovereenkomst, facturen en betalingsbewijzen van de facturen voorlegt om de aftrekbaarheid van managementvergoedingen aan te tonen.
Beroepskosten zijn volgens de wet immers maar aftrekbaar als de werkelijkheid ervan bewezen is. Cassatie leidt daaruit af dat het niet volstaat om alleen maar een schriftelijke overeenkomst voor te leggen, u moet ook kunnen bewijzen dat er tegenover de managementvergoedingen echte prestaties staan. Dit kan u doen aan de hand van timesheets, e-mails, rapporten van vergaderingen, brieven, agenda’s, nota’s, memo’s, …  Het komt er dus op neer dat u aan de hand van feiten kan aantonen dat u de managementovereenkomst echt wel hebt uitgevoerd.