ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

05/02/2016

Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders?

Ondernemingen kunnen niet alleen maaltijdcheques uitreiken aan hun werknemers maar ook aan hun zelfstandige bedrijfsleiders.  Die maaltijdcheques zijn echter alleen maar vrijgesteld van belastingen als er een aantal voorwaarden worden vervuld:

1) U mag enkel maaltijdcheques aan de bedrijfsleider uitreiken als de werknemers er ook krijgen.
2) De toekenning van de maaltijdcheques aan de bedrijfsleider moet geregeld zijn in een schriftelijke individuele overeenkomst.
3) Het bedrag per maaltijdcheque voor de bedrijfsleiders mag niet hoger zijn dan het hoogste bedrag per maaltijdcheque voor de werknemers.
4) U mag niet meer maaltijdcheques uitreiken dan het aantal effectief gewerkte dagen (dus één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag en geen maaltijdcheques voor vakantie- of ziektedagen). Bovendien is het maximum aantal maaltijdcheques voor bedrijfsleiders beperkt tot het maximum aantal dagen dat door een voltijds tewerkgestelde werknemer tijdens het kwartaal in de onderneming gepresteerd kan worden (65 dagen per kwartaal in een 5-dagenweek). De maaltijdcheque mag niet gecombineerd worden met een onkostenvergoeding voor een maaltijd op dezelfde dag.
5) De maaltijdcheques moeten iedere maand uitgereikt worden in functie van het aantal dagen waarop de bedrijfsleider vermoedelijk arbeidsprestaties zal leveren. Uiterlijk de laatste dag van de 1ste maand die volgt op het kwartaal moet het aantal maaltijdcheques in overeenstemming worden gebracht met het aantal dagen waarop de bedrijfsleider effectief gewerkt heeft.
6) De maaltijdcheques moeten op naam van de bedrijfsleider uitgereikt worden.
7) De maaltijdcheque mag maximaal 12 maanden geldig zijn. De maaltijdcheque mag in principe enkel gebruikt worden voor de betaling van verbruiksklare voeding.
8) De waarde van de maaltijdcheque bedraagt maximum 8 euro (sinds 1 januari 2016). De onderneming mag daarvan maximaal 6,91 euro betalen, de bijdrage van de bedrijfsleider bedraagt minimaal 1,09 euro.
 
Ondernemingen die geen werknemers in dienst hebben kunnen belastingvrije maaltijdcheques toekennen aan hun zelfstandige bedrijfsleiders (ten hoogste 220 cheques per jaar). Ondernemingen die wel werknemers in dienst hebben kunnen enkel belastingvrije maaltijdcheques geven aan hun zelfstandige bedrijfsleiders als de werknemers er ook krijgen (zie punt 1).
 
Als één van de voorwaarden niet is vervuld worden de maaltijdcheques beschouwd als een belastbare bezoldiging.

Als de maaltijdcheques vrijgesteld zijn, zijn ze niet aftrekbaar voor de onderneming, met uitzondering van 2 euro van de werkgeversbijdrage.