ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

16/09/2016

Horeca: witte kassa vanaf 25.000 euro

Sinds 1 juli 2016 is het geregistreerd kassasysteem (GKS), de zogenaamde ‘witte kassa’, verplicht voor alle uitbaters van een restaurant of een cateringbedrijf met een omzet van meer dan 25.000 euro (zonder BTW).

Oorspronkelijk was een witte kassa enkel verplicht voor uitbaters die ‘regelmatig’ restaurant- of cateringdiensten verrichtten. De fiscus ging er van uit dat een uitbater ‘regelmatig’ restaurant- of cateringdiensten verrichtte als de omzet uit deze diensten 10% of meer bedroeg van de totale omzet uit de horeca-activiteit.

De Raad van State verwees die regeling echter naar de prullenmand omdat het ‘regelmatig’ verschaffen van maaltijden en cateringdiensten een te vaag begrip was. Het zou volgens de Raad van State leiden tot willekeur en daardoor strijdig zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

De minister maakte daarom een nieuwe regeling die in werking trad op 1 juli 2016. Sindsdien moeten alle uitbaters en cateringbedrijven een GKS installeren als hun jaaromzet zonder BTW uit restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 euro. Uitbaters met een lagere omzet moeten dus geen GKS installeren. Zoals vroeger ook al het geval was, moeten zij wel een BTW-bonnetje uitreiken voor alle verbruikte maaltijden en bijhorende drank.

De omzet uit het verschaffen van dranken telt niet mee voor de berekening van de limiet van 25.000 euro. Het maakt daarbij niet uit of de dranken al dan niet bij de maaltijd worden verschaft, enkel de omzet uit de maaltijden zelf telt mee.

Om te zien of de limiet van 25.000 euro bereikt wordt, kijkt men naar de omzet in het kalenderjaar 2015. Bij een hogere omzet in 2015 moet de uitbater vanaf 1 juli 2016 de GKS gebruiken. Bij een lagere omzet moet hij elk jaar nagaan of de 25.000 euro-grens werd bereikt.