ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

24/03/2017

Voordeel alle aard auto 2017

Het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage.

Het CO2 -percentage in de formule bedraagt 5,5% voor de referentie-uitstoot. Die referentie-uitstoot wordt jaarlijks vastgelegd. Per gram CO2  die de wagen meer uitstoot dan de referentie-uitstoot komt er 0,1% bij het basispercentage, tot maximaal 18%. Voor elke gram CO2 minder gaat er 0,1% af, tot minimaal 4%.

De referentie-uitstoot voor benzinewagens daalt in 2017 van 107g/km naar 105g/km, die voor dieselwagens gaat van 89 g/km naar 87 g/km. Een daling van de referentie-uitstoot betekent een stijging van het voordeel. Als u met dezelfde auto blijft rijden wordt die stijging echter opgevangen door de daling van het ouderdomspercentage in de formule. Het ouderdomspercentage daalt immers elk jaar met 6%, tot minimaal 70%.

Het voordeel mag in elk geval niet lager zijn dan 1.280 euro op jaarbasis.

Tot in 2016 moest de vennootschap 17% van het voordeel aangeven als verworpen uitgave. Vanaf 2017 stijgt dat tot 40% als de vennootschap ook de brandstof voor het priv├ęgebruik van de wagen betaalt.