ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

24/07/2017

Komt u in aanmerking voor een startlening?

De Startlening+ van PMV/z (het vroegere Participatiefonds Vlaanderen) is een achtergestelde lening voor alle starters (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) die nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn. Maximaal kan er €100.000 geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% per jaar.

Om in aanmerking te komen mag u de zelfstandige activiteit nog niet langer dan 4 jaar uitoefenen in hoofdberoep. Voor natuurlijke personen betekent dit dat u ofwel nog nooit heeft gewerkt als zelfstandige in hoofdberoep, ofwel dat u de huidige zelfstandige activiteit ten hoogste 4 jaar uitoefent. Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon maar daar houdt men rekening met de voorgeschiedenis van de vennoten

Meer informatie kunt u bekomen bij PMV/z (www.pmvz.eu/startlening).