ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

20/04/2018

Vanaf 1 juni 2018 worden de registratierechten hervormd.

De Vlaamse Regering heeft een ontwerpdecreet gemaakt dat de registratierechten hervormt.

Het gunstregime van 5% op de aankoop van een bescheiden woning (het zogenaamde ‘klein beschrijf’) verdwijnt. Het ‘gewoon abattement’ en het ‘renovatie-abattement’ worden eveneens afgeschaft. Het gewoon abattement is een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro voor de aankoop van een enige woning. Het renovatie-abattement is een vrijstelling van 30.000 euro voor de aankoop van een pand met de bedoeling om het te renoveren en er in te gaan wonen.

In de plaats komt er een verlaagd tarief van 7% op de aankoop van een woning door een natuurlijk persoon. De koper mag nog geen eigenaar zijn van een andere woning of van een stuk bouwgrond. Hij moet zijn woonplaats nemen op het adres van de aangekochte woning binnen 2 jaar na de authentieke aankoopakte.

Als de koper er zich toe verbindt de woning ingrijpend energetisch te renoveren binnen 5 jaar na aankoop geniet hij van een extra verlaagd tarief van 6%.

De verlaagde tarieven staan los van de waarde van de woning. Maar als de woning niet duurder is dan 200.000 euro krijgt de koper een bijkomende rechtenvermindering van 5.600 euro (bij het 7% tarief) of 4.800 euro (bij het 6% tarief). Het grensbedrag voor de bijkomende vermindering wordt verhoogd tot 220.000 euro voor de aankoop van een woning in een aantal “kernsteden” en in een aantal gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel.

Het tarief van 7% geldt niet voor de aankoop van bouwgronden. Daarvoor blijft het normale tarief van 10% gelden.

De nieuwe regeling is van toepassing op verkopen die afgesloten worden vanaf 1 juni 2018. De datum van de onderhandse verkoopovereenkomst (de ‘compromis’) telt.