ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

08/06/2018

Dienstverleners aan vennootschappen moeten zich registreren.

De wet van 29 maart 2018 (BS 2 mei 2018) verplicht personen die diensten verlenen aan vennootschappen om zich te registeren bij de FOD Economie.

Het gaat om de volgende diensten:

- Aandelentransacties van niet-beursgenoteerde vennootschappen.
- Het verschaffen van een maatschappelijke zetel aan een onderneming, rechtspersoon of juridische constructie.
- Het verschaffen van een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten aan een onderneming, rechtspersoon of juridische constructie.

Zowel natuurlijke als rechtspersonen die beroepsmatig deze diensten uitvoeren moeten zich registreren. Financiƫle instellingen, verzekeringsmaatschappijen en sommige vrije beroepen (o.a. advocaten, notarissen, accountants, boekhouders, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren) zijn vrijgesteld.

Zij die beroepsmatig deze diensten uitvoeren zonder registratie riskeren boetes van 250 euro tot 100.000 euro. Bovendien kunnen de zaakvoerders en bestuurders van de niet-geregistreerde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

De FOD Economie houdt een lijst bij van de geregistreerde dienstverleners, die men kan raadplegen op haar website.

De wet wordt van kracht op een door de Koning te bepalen datum en ten laatste op 1 september 2018.

Zij die nu reeds deze diensten aanbieden zullen 6 maand de tijd hebben om zich te registreren, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet.