ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

22/03/2019

De nieuwe vennootschapswet is er eindelijk!

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen eindelijk goedgekeurd door de Kamer. De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • De wettelijke regeling van de VZW wordt opgenomen in het wetboek. Het winstoogmerk valt weg als onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen. Het wordt vervangen door het al dan niet bestaan van winstuitkering.
  • Het aantal vennootschapsvormen wordt teruggebracht van 17 naar 4. Enkel de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap, de co√∂peratieve vennootschap en de maatschap blijven over. De maatschap heeft als enige geen rechtspersoonlijkheid. De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap worden wel nog behouden als varianten van de maatschap met rechtspersoonlijkheid.
  • De BV (vroegere BVA) ondergaat de belangrijkste verandering. Het begrip ‘kapitaal’ valt weg en wordt vervangen door het concept ‘eigen vermogen’. Het eigen vermogen bestaat uit de inbrengen van de aandeelhouders, de overgedragen winsten en de reserves. Er is geen minimumkapitaal meer nodig. De oprichters moeten ervoor zorgen dat het eigen vermogen bij oprichting toereikend is voor het uitvoeren van de activiteit. De BV wordt een ‘open’ vennootschap: de overdraagbaarheid van de aandelen kan in de statuten volledig vrij worden gemaakt.
  • De bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt in verhouding tot de grootte van de onderneming. De beperking geldt niet bij zware fout, herhaaldelijke lichte fout en bedrieglijk opzet. 
  • Zowel in de niet-beursgenoteerde NV als in de BV kan men opteren voor meervoudig stemrecht.
  • De statutaire zetelleer vervangt de werkelijke zetelleer. Dit betekent dat een rechtspersoon voortaan onderworpen is aan het vennootschaps- en verenigingsrecht van haar statutaire zetel.

Het nieuwe wetboek treedt in werking op 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschappen en verenigingen. Voor bestaande vennootschappen en verenigingen gelden de dwingende bepalingen van het wetboek vanaf 1 januari 2020. Zij kunnen er evenwel voor kiezen om de nieuwe bepalingen reeds vroeger toe te passen. Alle vennootschappen en verenigingen moeten hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuwe wetboek bij de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 en ten laatste op 1 januari 2024.