ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

03/05/2019

Aanslag van 5% op te lage bezoldiging bedrijfsleider afgeschaft!

Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het tarief verlaagd van 33,99% naar 29,58% vanaf aanslagjaar 2019 en naar 25% vanaf aanslagjaar 2021.

Tegelijkertijd voerde de wetgever ‘compenserende maatregelen’ in om er voor te zorgen dat de regeling budgetneutraal zou blijven.

De vennootschap moet daarom een minimumbezoldiging van 45.000 euro aan haar bedrijfsleider betalen om te kunnen genieten van het verlaagd tarief. Vennootschappen die te weinig bezoldiging betalen verloren niet alleen het voordeel van het verlaagd tarief maar kregen bovendien een aanslag van 5% op het tekort aan bezoldiging.

De wetgever heeft de bijzondere aanslag van 5% volledig afgeschaft op 4 april 2019. Bovendien is de afschaffing retroactief, wat betekent dat de heffing geacht wordt nooit te hebben bestaan!

De vereiste van de minimumbezoldiging van 45.000 euro blijft daarentegen wel bestaan.