ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

26/03/2021

Bijklussen in 2021?

Doordat het Grondwettelijk Hof de oude bijkluswet vernietigde, gelden er voor 2021 tijdelijk nieuwe regels die echter enkel op sportverenigingen van toepassing zijn. Andere sectoren hebben helaas geen gunstregeling meer.

Een bijklusser moet minstens 18 jaar oud zijn en mag op kwartaalbasis maximaal gemiddeld 50 uur per maand prestaties als bijklusser verrichten. Hij moet bovendien in de 12 tot 9 maanden voor de start van het verenigingswerk minstens 1 dag aan het werk geweest zijn als werknemer, ambtenaar of zelfstandige in hoofdberoep, of gepensioneerd zijn.

De vergoeding wordt afzonderlijk belast aan 20% maar omdat er een kostenforfait is van 50%, komt dit neer op een belasting van 10%. De vereniging is eveneens een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 10%.

De bijklusser moet in 2021 minimaal 5,10 euro per uur verdienen, met een maximum van 532,50 euro per maand. Op jaarbasis mag hij maximaal 6.390 euro bijverdienen (inclusief onkostenvergoeding).

Bijklussers die één van de volgende functies uitoefenen mogen tot 1.065 euro per maand bijverdienen, met hetzelfde jaaraplafond van 6.390 euro:

- Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie geeft en/of sportactiviteiten begeleidt.

- Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester of seingever bij sportwedstrijden.