ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

24/06/2015

Buitenlandse rekening aangeven bij de nationale bank

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet u in uw jaarlijkse aangifte van de personenbelasting de buitenlandse rekeningen vermelden waarvan uzelf, uw echtgenoot, of uw kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk. In uw aangifte moet u ook de landen vermelden waar deze rekeningen werden geopend.

Voortaan moet u uw buitenlandse rekeningen ook aangeven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.

Had u (of uw kind) in 2011, 2012, 2013 en/of 2014 een rekening (van gelijk welk type) in het buitenland? Dan moet u dat melden bij het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België:

- ofwel via een formulier dat nu beschikbaar is;
- ofwel online via de website van de Nationale Bank van België - met uw identiteitskaart (eID) en kaartlezer bij de hand.
Had u in 2014 een buitenlandse rekening? Dan moet u dat melden bij de Nationale Bank vóór u uw belastingaangifte voor aanslagjaar 2015 indient.

Heeft u in uw belastingaangifte van aanslagjaar 2014, 2013 en/of 2012 aangeduid dat u een buitenlandse rekening heeft? Dan zal u in de eerste helft van juni 2015 van de FOD Financiën een brief krijgen met de vraag om die rekening aan te geven. U moet echter niet wachten op die brief om dat te doen.


Bron: FOD Financiën