ONDERSTEUNING OF ADVIES NODIG ?

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK !

Nieuws

24/06/2015

Kaaimantaks wordt ingevoerd

Het parlement heeft de wet op de kaaimantaks of doorkijkbelasting gestemd. De taks wordt ingevoerd voor inkomsten die vanaf 1 januari 2015 verkregen worden.

Met de kaaimantaks worden vermogens belast die ondergebracht zijn in ‘laagbelaste constructies’, zoals bijvoorbeeld trusts, stichtingen en laag- of niet-belaste buitenlandse vennootschappen. Deze constructies worden niet verboden maar er wordt door de fiscus geen rekening mee gehouden indien de constructie op basis van de Belgische belastingregels minder dan 15% belastingen betaalt (vandaar de ‘doorkijkbelasting’).

Het tarief van de belasting bedraagt 25% voor roerende inkomsten (dividenden en interesten). Onroerende en bedrijfsinkomsten worden belast aan progressieve tarieven tot 50%. Inkomsten waarvan de oprichters kunnen bewijzen dat ze toekwamen aan andere begunstigden worden vrijgesteld, voor zover de constructies gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte, in een land waarmee Belgiƫ een dubbelbelastingverdrag heeft, of in een land waarmee Belgiƫ een akkoord voor de uitwisseling van inlichtingen in belastingaangelegenheden heeft gesloten.

De kaaimantaks is gebaseerd op de Nederlandse regeling van het “afgezonderd particulier vermogen”. De invoering van die regeling had tot gevolg dat veel private vermogensstructuren werden ontmanteld en dat de oprichting van nieuwe structuren werd afgeremd.
Wat moet u nu doen? Sinds inkomstenjaar 2013 moet u in uw jaarlijkse belastingaangifte vermelden of u oprichter of begunstigde bent van een laagbelaste juridische constructie. U moet die juridische constructie nu niet meer aangeven indien ze volgens de Belgische regels belast wordt aan 15%.